Serviciile profesionale de protectia muncii sunt oferite de firme specializate in acest domeniu, firme care iau masuri pentru prevenirea accidentarii factorului uman, pentru prevenirea defectiunilor la tehnica si echipament, prevenirea primirii penalizarilor din partea organelor autorizate sa efectueze controale pe aceasta linie. De asemenea, colaborand cu o astfel de firma pierderile de timp, de resurse precum si cele materiale vor fi diminuate, fiabilitatea si calitatea lucrului crescand considerabil.

Activitatile desfasurate in cadrul unei firme care ofera servicii pentru protectia muncii sunt diverse, de calitate si personalizate pe fiecare companie in parte.
Consultanta de specialitate, asistenta la controalele inspectoratelor teritoriale de munca si asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca sunt doar cateva activitati cu care o firma de consultanta va poate sprijini.

In urma semnarii contractului de colaborare, firma de consultanta va organiza si desfasura verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii masurilor cuprinse in planul de rotectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce revin fiecarui angajat conform fisei postului. Va emite propuneri de sanctiuni si stimulente pentru nerespectarea sau respectarea normelor in vigoare. Angajatorul va fi informat ce deficiente au fost constatate si ce masuri se propun pentru remedierea acestora, precum si prevenirea si protectia in vederea evitarii evenimentelor neplacute.
Alte activitati sunt actualizarea planului de protectie si planului de evacuare atunci cand este nevoie, monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie. Se vor intocmi fise de evidenta in cazul accidentelor de munca si rapoarte privind accidentele de munca din cadrul companiei.

In urma controalelor de la organele abilitate, firma va consilia realizarea masurilor dispuse de inspectori. Pe baza acestora se vor face propuneri de clauze privind sanatatea si securitatea in munca, care vor exista in contractele de prestari servicii.
Pentru ca personalul angajat sa cunoasca normele de sanatate si securitate in munca, cat si atributiile si raspunderile pe care le au in domeniul securitatii si sanatatii in munca, firma de consultanta va elabora documentare cu teme specifice, va organia instruirea personalului cat si evaluarea acestuia.

Tot ceea ce tine de organizarea semnalizarilor locurilor speciale de acordare a primului ajutor, planului de evacuare, iesirile de urgenta, toate acestea sunt responsailitatea firmei de consultanta, iar angajatii sunt obligati prin contract sa cunoasca toate aceste detalii, care in cazul unui incident pot salva vieti.
Firma responsabila cu protectia muncii va colabora cu succes cu orice companie doritoare de servicii de calitate, servicii care vor sprijini si incuraja procesul de munca, acesta fiind facut in siguranta, ordine si disciplina.

Leave a Reply